Χρήση Υγραερίου

Η Intergaz εισάγει και διανέμει υγραέριο στην Κυπριακή αγορά ικανοποιώντας τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Το υγραέριο έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ως οικιακό, βιομηχανικό, γεωργικό και  καύσιμο για οχήματα, με εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για καθαρό καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον που παράγει τους πιο χαμηλούς ρύπους από όλα τα πετρελαιοειδή  καύσιμα.