Τρόποι Πληρωμής

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Intergaz για τις ανάγκες σας για υγραέριο.

 1.      Αυτόματη εξόφληση μέσω Τραπεζικής Εντολής

Δώστε εντολή στα γραφεία μας για αυτόματη μηνιαία εξόφληση του λογαριασμού σας. Τα τιμολόγια εξοφλούνται αυτόματα 30 ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσής τους.  Οι αποδείξεις πληρωμής θα ταχυδρομούνται  στη διεύθυνσή σας για ενημέρωση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 77770606 εάν επιθυμείτε τη διευθέτηση των λογαριασμών σας με την Intergaz με πάγια εντολή ή μπορείτε να κατεβάστε απευθείας τη Φόρμα Εξουσιοδότησης για αυτόματη εξόφληση.

  2.      Intergaz Μηνιαίες Δόσεις

Οι Μηνιαίες δόσεις έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση του μηνιαίου οικονομικού σας προγραμματισμού με την εξομάλυνση των εποχιακών αυξομειώσεων στους λογαριασμούς σας. Αντί να πληρώνετε το υγραέριο που καταναλώνετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα μέσα σε τέσσερις μήνες, σας δίνουμε την επιλογή της κατανομής του συνολικού ποσού μέχρι και 8 δόσεις. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 77770606 για τον υπολογισμό και καθορισμό της μηνιαίας δόση σας. Οι δόσεις θα πληρώνονται με αυτόματη χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού.

  3.      Στα γραφεία της Εταιρίας

Επισκεφθείτε τα γραφεία μας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Intergaz και εξοφλήστε τους λογαριασμούς σας με μετρητά, επιταγή ή πιστωτική κάρτα. Παρακαλούμε οι επιταγές να είναι πληρωτέες στην INTERGAZ LTD.

  4.      Ταχυδρομικώς

Με αποστολή επιταγής πληρωτέας στην «INTERGAZ LTD» στην  ταχυδρομική διεύθυνση, Τ.Θ. 40365, 6303 Λάρνακα. Απόδειξη είσπραξης θα αποστέλλεται επίσης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση σας. Δεν πρέπει να αποστέλλονται μετρητά ταχυδρομικώς.

 5.      Μεταφορά στην Τράπεζα

Μεταφέρετε χρήματα απευθείας στην Intergaz Ltd από τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού

IBAN

 i.

 Τράπεζα Κύπρου

 0581 – 11 – 00830000

 CY 75 0020 0581 0000 0011 0083 0000

 ii.

 Ελληνική Τράπεζα

 362 – 01 – 382863 – 01

 CY 02 0050 0362 0003 6201 3828 6301

 iii.

 Αlpha Bank

 430 – 10 – 10023358

 CY 08 0090 0430 0004 3010 1002 3358

 iv.

 Συνεργατικά Ιδρύματα, μεταφορά στην ΣΠΕ Μακράσυκας          

 4050450 – 0

 CY 39 0070 4930 0000 0000 4050 4500

 v.

 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως

 101 01 0001103 017   

 CY 40 0140 0101 0101 0100 0110 3017


Παρακαλούμε ενημερώστε το λογιστήριο ή στείλετε την απόδειξη κατάθεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@intergaz.com.cy, ή με φαξ: +357 24635789. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον κωδικό ή το όνομα του λογαριασμού σας στην Intergaz ως σημείο αναφοράς.

 6.        Πιστωτική Κάρτα

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο της Intergaz για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας και να το στείλετε το στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@intergaz.com.cy, ή με φαξ: +357 24635789, ή ταχυδρομικώς. Μετά τη χρέωση της κάρτας σας, σας αποστέλλουμε την απόδειξη σας ταχυδρομικώς.

 7.        Internet

Πληρωμή μέσω Internet banking από τον αποταμιευτικό λογαριασμό ή την πιστωτική σας κάρτα,  ή μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω του JCC SMART . Παρακαλούμε στείλτε την απόδειξη πληρωμής σας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@intergaz.com.cy ή με φαξ: +357 24635789.

 8.        Τηλεφωνικώς

Πληρωμή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας καλώντας στο 77770606 και δίνοντας τα στοιχεία της  πιστωτικής σας κάρτας  .


Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας και άλλες υπηρεσίες.