Σχετικές εταιρείες

Σχετικές εταιρειές

  • Jomaro Ltd
  • JMR Transport Co Ltd

Η JMR Transport Co Ltd ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2007 και ειδικεύεται στον τομέα των μεταφορών.  Είναι θυγατρική εταιρεία της Intergaz Ltd που συμπληρώνει τις  ανάγκες των μεταφορών.

Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφορών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της  Intergaz.  Έχοντας ως  πρωταρχικό μας στόχο την ασφάλεια, η Εταιρεία πληροί όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και επιπλέον λαμβάνει υπόψη άλλους παράγοντες που συνεισφέρουν στην περαιτέρω ασφάλεια και τους οποίους έχουμε εντοπίσει μέσα από τα 40 και πλέον χρόνια εμπειρίας μας. 

Η Εταιρεία απασχολεί επαγγελματίες οδηγούς, πιστοποιημένους με την άδεια ADR (ευρωπαϊκή οδηγία για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων), καθώς και με εκτεταμένη εκπαίδευση στη μεταφορά υγραερίου σε φιάλες και χύμα.

  • KJP Seagas Governor Ltd
  • KJP Seagas General Ltd