Στο Δρόμο

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα  που μας απασχολεί καθώς απειλεί κρίσιμες πτυχές του πλανήτη μας. Η κλιματικές αλλαγές, η εντατικοποίηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος είναι μερικά από τα πολλά αποδεικτικά στοιχεία.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές της κακής ποιότητας του αέρα και της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας.

Η ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις που μειώνουν τις εκπομπές καυσαερίων και την ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται όλο και πιο απαραίτητη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχεται από διαδικασίες καύσης. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα οχήματα που κινούνται με υγραέριο εκπέμπουν 20% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τα οχήματα που κινούνται με βενζίνη και απελευθερώνουν περίπου 53% λιγότερα οξείδια άζωτο και 120 φορές λιγότερα σωματίδια από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Παράλληλα, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται και η συνεχιζόμενη ζήτηση του έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών.

Αποφύγετε τώρα τις αυξημένες τιμές της βενζίνης μετατρέποντας το όχημα σας σε υγραέριο.

 

 Το υγραέριο είναι ένα καθαρό καύσιμο, ασφαλές στη χρήση του και είναι διαθέσιμο τώρα.


Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ωφελήματα της υγραεριοκίνησης και τις σχετικές τεχνικές διαδικασίες.

  •  Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο που κινούνται με υγραέριο.
  • Το υγραέριο μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% σε σύγκριση με τη βενζίνη.
  • Πολλά ευρωπαϊκά κράτη ενθαρρύνουν και προωθούν την χρήση υγραερίου στα οχήματα, παρέχοντας  κίνητρα συνήθως με τη μορφή επιδοτήσεων.
  • Οι δεξαμενές και ο εξοπλισμός που τοποθετείται στα οχήματα υγραερίου υπόκεινται σε δοκιμές υψηλών πιέσεων και ελέγχων  και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των  ευρωπαϊκών προτύπων.