Προϊόντα

Προϊόντα

Η Intergaz είναι αφοσιωμένη στο να παρέχει τα καλύτερα προϊόντα  και διασφαλίζει τη μέγιστη ποιότητα των προϊόντων μέσα από όλες τις διαδικασίες και τις λειτουργίες της.

Τα προϊόντα υγραερίου της Intergaz  χρησιμοποιούνται ευρέως στον οικιακό τομέα, στη βιομηχανία, στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, στον τουριστικό τομέα και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη σειρά από φιάλες υγραερίου και δεξαμενές  για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Επίσης, παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα εξοπλισμού και εξαρτημάτων υγραερίου.