Εγκαταστάσεις Υγραερίου

Οι δεξαμενές υγραερίου χύμα έχουν αναπτυχθεί στο να είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να απολαύσετε όλα τα οφέλη του υγραερίου. Η εγκατάσταση τους είναι γρήγορη και εύκολη και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου είναι η πιο οικονομική λύση για τους χρήστες μεγάλης κατανάλωσης.

Οι εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου της Intergaz είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς και τους τοπικούς κανονισμούς και ακολουθούνται πλήρως όλες οι διαδικασίες για αξιόπιστη διανομή και χρήση του υγραερίου σύμφωνα με τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας.

 Μια επαγγελματική εγκατάσταση υγραερίου αποτελείτε από τα ακόλουθα:

  • Δεξαμενή
  • Δίκτυο σωληνώσεων
  • Εξοπλισμός ασφάλειας
  • Εξαρτήματα υπό πίεση
  • Γείωση
  • Δίκτυο καταιονισμού
  • Συσκευές κατανάλωσης

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πολύ σημαντική και ακολουθείται με προσοχή και υπευθυνότητα από την Εταιρεία, δίνοντας μας αξιοπιστία στη διανομή και εγκατάσταση υγραερίου.